Matias Leppäsestä Kuusiolinna Terveyden uusi ylihammaslääkäri

Kuusiolinna Terveyden uutena ylihammaslääkärinä on aloittanut 7.2.2018 hammaslääkäri Matias Leppänen.

Matias on työskennellyt aikaisemmin mm. Jyväskylän kaupungilla ja omahammaslääkärinä Seinäjoella sekä Järvi-Pohjanmaalla, jossa hän toimi vastaavana hammaslääkärinä reilun kolmen vuoden ajan. Kuusiolinna Terveyden palvelukseen hän on tullut huhtikuussa 2016.

Matias kertoo tarttuvansa innolla ylihammaslääkärin työhön ja sen tuomiin haasteisiin. "Kehittämistä riittää mm. hoitoprosessien ja suun terveydenhuollon työnjaon osalta. Tavoitteena on hoitoonpääsyn parantaminen ja hoidon tehostaminen koko Kuusiolinna Terveyden alueella. Ihmisten suunterveyden tilan kohentuminen ja tasapuolinen hoitoonpääsy koko alueella on tärkeää", Matias kertoo.