Muutos asiakasmaksujen käsittelyyn 30.9.2017 alkaen

Kuusiolinna Terveyden kaikilla terveysasemilla siirrytään 30.9.2017 lähtien uuteen laskutusjärjestelmään. Jatkossa kaikki asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen paperilaskuna.

Lasku täytyy maksaa pankin kautta, sillä emme voi enää ottaa vastaan maksuja terveysasemilla.

Asiakasmaksuista päättää ja laskuttaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, jonka kanssa voi tehdä verkkopankissa eLasku-sopimuksen.