Tiedote vammaispalvelun kuljetuspalveluiden käyttäjälle

Kuljetuskeskustoiminnan aloittaminen kuljetuspalveluasiakkaille Kuusiolinna Terveys Oy:n alueella 8.8.2017 alkaen. Tämä tiedote on postitettu jokaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle kotiosoitteeseen.

Kuusiolinna Terveys Oy ja Sito Oy yhteistyöhön
Kuusiolinna Terveys Oy sekä liikenne- ja infra-alan palveluyritys Sito Oy käynnistävät yhteistyön 8.8.2017 klo 10.00 käyttöön otettavalla keskuspalvelutoiminnalla, josta jokainen Kuusiolinna Terveys Oy:n alueella (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) myönteisen päätöksen saanut kuljetuspalveluasiakas sekä alueen palveluyksiköt tilaavat jatkossa oman kuntansa tilausnumerosta kuljetuspalvelunsa. Keskuspalvelutoiminnan aloittaminen ei muuta asiakkaiden voimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä, eikä matkamääriä. Ainoastaan kuljetuksen tilaus siirtyy yhteiseen numeroon, josta keskus välittää asiakkaalle kuljetuksen. Keskuspalvelutoiminnan tarkoituksena on yhdistää kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden tarpeet huomioiden joko taksilla tai palveluliikenneautolla.

Matkan tilaaminen ja tilausnumerot
Kuljetusasiakkaat tilaavat sijaintikuntansa mukaisesti keskuspalvelusta kuljetuspalvelut alla olevista tilausnumeroista. Puhelusta tai puhelun jonottamisesta ei peritä erillistä palvelumaksua. Suositus on, että kuljetustarpeet ilmoitetaan keskukselle viimeistään edellisenä päivänä klo 16 mennessä (tai aiemminkin), mutta kuitenkin viimeistään kahta tuntia ennen haluttua noutoaikaa. Matkaa tilatessa on ilmoitettava mahdollisista mukana kuljettavista apuvälineistä, kuten taitettavasta pyörätuolista. Mainitkaa myös mahdollisesta invataksipäätöksestä, mikäli se on myönnetty.

Kuljetuspalveluasiakkaiden kotikunnan mukaiset tilausnumerot ovat:
Kuljetusasiakkaan kotikunta ja kuljetuksen tilausnumero
Alavus 03 580 8500
Kuortane 03 580 8503
Soini 03 580 8509
Ähtäri 03 580 8506

Mikäli teillä on tarvetta tilata kuljetus tekstiviestillä, ottakaa yhteys kirjeen lopussa olevaan sosiaalipalvelujohtajan numeroon asian hoitamiseksi. Kuljetuspalvelukeskus toimittaa tiedon tilauksesta alueen autoilijalle, joka noutaa kuljetuspalveluasiakkaan sopimuksen mukaisesti. Koska keskuksen tarkoituksena on pyrkiä yhdistämään kuljetuspalveluasiakkaiden samaan suuntaan suuntautuvia kuljetuksia, voi keskus ehdottaa kuljetuspalveluasiakkaalle myös muuta läheistä noutoaikaa, mikäli se asiakkaan tarpeet huomioiden on mahdollista. Matkaan kannattaa siten varata hieman ylimääräistä aikaa, koska matkaa ei välttämättä ajeta suorinta reittiä, ja kyydissä saattaa olla myös muita matkustajia. Mainitkaa matkaa tilatessa, mikäli matka edellyttää perillä olemisen juuri tiettyyn kellonaikaan.

Mikäli kuljetuspalveluasiakas tilaa kuljetuksen 8.8.2017 jälkeen suoraan autoilijalta, maksaa asiakas kuljetuksensa itse.

Odotusaika ja saattaja
Kuljetuksen aikana tapahtuva odotusaika on tarkoitettu ainoastaan satunnaisiin odotuksiin ja on korkeintaan 20 min. Kuljettaja ei siis välttämättä jää odottamaan asiakasta esimerkiksi kauppa-asioinnin ajaksi, vaan tilatessa matkaa, tilatkaa paluukyytikin samalla arvioiden asioinnilla kuluva aika. Mikäli asiakas toivoo kuljettajan saattavan kotoa/kotiin/kohteeseen, kertokaa siitä matkaa tilatessa, jotta asiaan voidaan varata riittävästi aikaa. Mikäli asiakkaalla on saattaja mukana, saattajalta ei peritä eri maksua, mutta hänen tulee matkustaa kuljetusasiakkaan kanssa koko matka ja saattajan tiedot tulee kertoa matkaa tilatessa, jotta myös hänelle tiedetään varata paikka autossa.

Omavastuuosuus
Kuusiolinna Terveys Oy:n (Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin) alueella peritään vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta julkisen joukkoliikenteen kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Asiakkaat maksavat matkan joukkoliikenteen mukaisen omavastuuosuuden ensin kokonaisuudessaan ja Kuusiolinna Terveys Oy maksaa loppusumman suoraan kuljetuspalveluyritykselle.

Taksikortti
Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alueella on käytössä toistaiseksi niille asiakkaille taksikortti, joille se aiemmin on myönnetty ja kotiin toimitettu. Uusiin Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sosiaalityöntekijän toimesta myönnettyihin matkoihin ei toimiteta enää erillistä taksikorttia, vaan asiakkaalle päätöksessä ilmoitetun matkamäärän sosiaalityöntekijä ilmoittaa Kuusiolinna Terveys Oy:n kautta kuljetuspalvelukeskukseen. Mikäli palvelutarve kuljetuspalveluiden osalta lakkaa, tulee asiakkaan ilmoittaa se alueen sosiaalityöntekijälle. Kuljetuskeskus näkee, montako yhdensuuntaista matkaa asiakkaalle on myönnetty kuukaudelle ja paljonko niitä on käytetty. Myös taksikuiteista asiakas voi seurata jäljellä olevien matkojen määrää.

Lisätietoa
Keskuspalvelutoiminnan aloittaminen ei siis muuta asiakkaan saamaa sosiaalityöntekijän aiemmin myöntämää kuljetuspalvelupäätöstä muilta osin kuin odotusaika yhtenäistetään 20 minuuttiin, ja palvelun tilaaminen muuttuu keskuspalveluun, josta asiakkaalle järjestetään tarkoituksenmukainen kuljetuspalvelu. Keskuspalvelutoimintaan siirtyminen tarkoittaa, että kuljetuksen suorittaa keskuksen tiedossa oleva lähin oman alueen autoilijamme. Autoilijoilla on tiedossa olemassa olevat ohjeistukset ja he ovat sitoutuneet laadukkaaseen asiakaspalveluun.

Mikäli teillä on tarvetta tehdä muutoksia kuljetuspalvelupäätöksiinne liittyvissä asioissa, olkaa yhteydessä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään, tai mikäli teille tulee huomauttamista kuljetuspalvelukeskuksen toiminnasta, olkaa yhteydessä Kuusiolinna Terveys Oy:n sosiaalipalvelujohtajaan.

Sosiaalityöntekijä, Alavus p. 040 664 5875
Sosiaalityöntekijä, Kuortane ja Soini p. 040 518 9245
Sosiaalityöntekijä, Ähtäri p. 040 669 5455
Sosiaalipalvelujohtaja, Kuusiolinna Terveys Oy p. 040 5057801

Tiedote