Ajankohtaista
 • 10.4.2017

  Kuusiolinna Terveys Oy hakee yli 16-vuotiaita kesätyöntekijöitä kesälle 2017. Kesätyöjakso on kuukauden mittainen. Kesätyöpaikkoja on ikäihmistenpalveluissa Ähtärissä ja Alavudella (myös Töysässä) sekä kehitysvammaisten palveluissa Alavudella.

 • 20.2.2017

  Tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia määräaikaisiin sijaisuuksiin sekä myös vakituisiin työsuhteisiin Kuusiolinna Terveyden eri yksiköihin Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä. puh.

 • 4.1.2017

  Lastenneurologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Arja Lassila aloittaa Kuusiolinna Terveys Oy:n johtavana lääkärinä 1.2.2017. Va. johtavana lääkärinä toiminut Kaisa Anttila jatkaa ikäihmisten palveluista vastaavana lääkärinä ja johtavan lääkärin varahenkilönä.

 • 22.6.2016

  uusiolinna tehostaa palautekanavia ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Palveluiden kehittämiseksi on tärkeää, että saamme suoraa palautetta toiminnastamme. Jotta avoin vuorovaikutus ja yhteinen kehitystyö henkilöstön, asiakkaiden sekä omaisten välillä tehostuu, Kuusiolinna on avannut sähköisen palautekanavan verkkosivuilla osoitteessa www.kuusiolinna.fi.

 • 18.4.2016

  Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n omistama Ähtärin Veljeskoti on sotainvalidien sairas- ja veljeskotiverkostoon kuuluva hoito- ja kuntoutuslaitos, joka on tarjonnut ennaltaehkäisevää ja kotiuttavaa avo- sekä laitoskuntoutusta myös muille kuin sotiemme veteraaneille. Kuusiolinna Terveys Oy:n aloittaessa 1.1.2016 sote-palvelujen tuottamisen Kuusiokuntien alueella, Suomenselän Kuntokotiyhdistys, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä sekä Kuusiolinna Terveys Oy sopivat, että Ähtärin Veljeskodin toiminta siirtyy 1.4.2016 alkaen osaksi Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelutuotantoa. Yhdistys siirsi Ähtärin Veljeskodin omistuksen sekä varoja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle, joka palveluiden tilaajana vastaa sopimuksen toteutumisesta.

 • 11.9.2015

  SYKKI-hanke selvitti yhteistyössä THL:n kanssa eri sote-mallien vaikuttavuutta
  Pihlajalinnan SYKKI - Suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluyrityksen kasvu ja kansainvälistyminen - hanke toteutettiin 1.8.2012–30.6.2015. Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. SYKKI-hankkeessa luotiin vaikuttava ja kustannustehokas julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamismalli.

 • 18.2.2015

  Alavuden kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.2 pidetyssä kokouksessaan kaupunginhallituksen esityksen kaupungin sote-palveluiden ulkoistuksesta ja Pihlajalinnan valinnasta yhteisyrityksen kumppaniksi. Aiemmin viime viikolla myös Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän muut kunnat Kuortane, Ähtäri ja Soini hyväksyivät kumppanipäätöksen. Myös terveyskuntayhtymän hallitus näytti päätökselle vihreää valoa tiistain kokouksessaan.