Ajankohtaista
 • 16.6.2017

  Valtakunnallinen neuvolakysely tehtiin Kuusiolinna Terveys Oy:n alueella loka-marraskuussa 2016 ja sen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kyselyyn vastasivat äitiys- tai lastenneuvolapalveluissa asioineet kuntalaiset. Neuvolakyselyllä kartoitettiin asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia neuvolakäynneistä.

 • 29.5.2017

  Kuusiolinna Terveyden Alavuden pääterveysaseman yhteydessä on toiminutpsykiatrian sairaalavuodeosasto  jo 18 vuoden ajan. Psykiatriassa on vuosien aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia hoitokäytännöissä ja mielenterveyskuntoutujien hoito on muuttunut vahvasti avohoitopainotteiseksi, joten olemme päätyneet muuttamaan psykiatrian osaston ympärivuorokautisen sairaalatoiminnan nykymuodossaan 22.6.2017 lähtien. Muutoksen avulla Kuusiolinna Terveys voi vahvistaa entisestään psykiatrista osaamista avohoidossa ja tarjota asiakkaille enemmän kotiin ja arkeen suuntautuvaa hoitoa ja kuntoutusta.

 • 16.5.2017

  Kuusiolinna Terveyden tehostetun palveluasumisen yksikössä Rantakodossa Alavudella on toiminnassa asukasraati. Osana asukasraatia on muisteluryhmä ja ryhmän vetäjänä toimii viriketoiminnan ohjaaja Stina Asunmaa. Ryhmässä oli keskusteltu Suomen juhlavuodesta ja mietitty, millaisen juhlan he Rantakodon asukkaat haluaisivat tehdä juhlavuoden kunniaksi.

 • 20.2.2017

  Tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia määräaikaisiin sijaisuuksiin sekä myös vakituisiin työsuhteisiin Kuusiolinna Terveyden eri yksiköihin Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä. puh.

 • 22.6.2016

  uusiolinna tehostaa palautekanavia ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Palveluiden kehittämiseksi on tärkeää, että saamme suoraa palautetta toiminnastamme. Jotta avoin vuorovaikutus ja yhteinen kehitystyö henkilöstön, asiakkaiden sekä omaisten välillä tehostuu, Kuusiolinna on avannut sähköisen palautekanavan verkkosivuilla osoitteessa www.kuusiolinna.fi.

 • 18.4.2016

  Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n omistama Ähtärin Veljeskoti on sotainvalidien sairas- ja veljeskotiverkostoon kuuluva hoito- ja kuntoutuslaitos, joka on tarjonnut ennaltaehkäisevää ja kotiuttavaa avo- sekä laitoskuntoutusta myös muille kuin sotiemme veteraaneille. Kuusiolinna Terveys Oy:n aloittaessa 1.1.2016 sote-palvelujen tuottamisen Kuusiokuntien alueella, Suomenselän Kuntokotiyhdistys, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä sekä Kuusiolinna Terveys Oy sopivat, että Ähtärin Veljeskodin toiminta siirtyy 1.4.2016 alkaen osaksi Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelutuotantoa. Yhdistys siirsi Ähtärin Veljeskodin omistuksen sekä varoja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle, joka palveluiden tilaajana vastaa sopimuksen toteutumisesta.

 • 11.9.2015

  SYKKI-hanke selvitti yhteistyössä THL:n kanssa eri sote-mallien vaikuttavuutta
  Pihlajalinnan SYKKI - Suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluyrityksen kasvu ja kansainvälistyminen - hanke toteutettiin 1.8.2012–30.6.2015. Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. SYKKI-hankkeessa luotiin vaikuttava ja kustannustehokas julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamismalli.

 • 18.2.2015

  Alavuden kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.2 pidetyssä kokouksessaan kaupunginhallituksen esityksen kaupungin sote-palveluiden ulkoistuksesta ja Pihlajalinnan valinnasta yhteisyrityksen kumppaniksi. Aiemmin viime viikolla myös Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän muut kunnat Kuortane, Ähtäri ja Soini hyväksyivät kumppanipäätöksen. Myös terveyskuntayhtymän hallitus näytti päätökselle vihreää valoa tiistain kokouksessaan.