Ikätori

Ikätoreilla kuntalaiset saavat tietoa yli 65-vuotiaiden palveluista, etuuksista ja virkistysmahdollisuuksista. Ikätorit toimivat yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Tapaamiset ajanvarauksella palveluohjaajilta.