Etusivu / Terveyspalvelut / Asiakasmaksut

ASIAKASMAKSUT

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä päättää Kuusiokuntien alueella perittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Kuntien perusturvalautakunnat ja Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä päätti vuoden 2016 asiakasmaksuista loppuvuonna 2015.

Asiakasmaksujen suuruudesta päätetään asiakasmaksulaissa (734/1992)  ja asetuksessa (912/1992)  säädetyissä rajoissa. Niistä palveluista, joista ei säädetä laissa, kuntayhtymä päättää itsenäisesti.

Kuussoten verkkosivuilta löydät vahvistetut asiakasmaksut 2017 alkaen.