Etusivu / Ähtärin Veljeskodista Kuusiolinnan moniammatillinen kuntoutusyksikkö 1.4.2016 alkaen
Ajankohtaista
18.4.2016

Ähtärin Veljeskodista Kuusiolinnan moniammatillinen kuntoutusyksikkö 1.4.2016 alkaen

Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n omistama Ähtärin Veljeskoti on sotainvalidien sairas- ja veljeskotiverkostoon kuuluva hoito- ja kuntoutuslaitos, joka on tarjonnut ennaltaehkäisevää ja kotiuttavaa avo- sekä laitoskuntoutusta myös muille kuin sotiemme veteraaneille.
Kuusiolinna Terveys Oy:n aloittaessa 1.1.2016 sote-palvelujen tuottamisen Kuusiokuntien alueella, Suomenselän Kuntokotiyhdistys, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä sekä Kuusiolinna Terveys Oy sopivat, että Ähtärin Veljeskodin toiminta siirtyy 1.4.2016 alkaen osaksi Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelutuotantoa.
Yhdistys siirsi Ähtärin Veljeskodin omistuksen sekä varoja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle, joka palveluiden tilaajana vastaa sopimuksen toteutumisesta. Varoilla turvataan toiminnan jatkuvuus ja sen kehittäminen. Kuntayhtymä puolestaan myi Veljeskodin liiketoimintakauppana Kuusiolinna Terveys Oy:lle.
Ähtärin Veljeskodin henkilöstön osaaminen ja kokemus sekä kuntoutukseen suunnitellut tilat ja ajanmukaiset laitteet mahdollistavat kuntoutustoiminnan kehittämisen Kuusiolinnan kuntoutusyksikkönä. Palvelutuotanto käsittää avo- ja laitoskuntoutuksen, mukaan lukien vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus sekä lyhytaikaisen laitoshoidon. Sotainvalidien ja veteraaniväestön hoito- ja kuntoutuspalvelut jatkuvat aivan samoin kuin tähänkin saakka. Heille turvataan Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukainen hyvä hoito ja kuntoutus niin kauan kuin he palveluja tarvitsevat.