16.8. Elviiran ikäihmisille lisää viihtyisyyttä Töysän Säästöpankkisäätiön avustuksella

Töysän Säästöpankkisäätiö lahjoittaa Kuusiolinna Terveyden Töysässä sijaitsevaan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön Elviiran käyttöön 10 000 euroa. Avustus on myönnetty säätiön hallituksen aloitteesta. Säästöpankkisäätiön tavoitteena on tukea paikallista elinvoimaa ja hyvinvointia. Tämä lahjoitus haluttiinkin kohdentaa juuri säätiön juurille Töysään ja ikäihmisten iloksi.

Elviira on 32-paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Lahjoitus käytetään asukkaiden arjen hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistämiseen huomioiden myös omaiset ja työntekijät. Yksikön asukkaista suuri osa on Töysän alueelta ja muualta Alavudelta sekä muistakin Kuusiokunnista. Elviirassa palveluntuotannosta vastaa Kuusiokuntien alueella sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Kuusiolinna Terveys Oy.

Avustuksella on hankittu muun muassa ikääntyneiden erilaisia rajoitteita huomioivia helppokäyttöisiä pöytiä ja tuoleja ruokailukäyttöön sekä lepotuoleja, joita myös omaiset voivat hyödyntää. Näissä on huomioitu yksikön ja hoivatyön arjen erityistarpeita, kuten kahvat ja pyörät hoitajien työtä helpottamaan, turvavarusteet sekä parhaiten sopivat pintamateriaalit. Lisäksi avustusta käytetään yksikön arjen virkistämiseen esimerkiksi lehtitilauksilla ja teemapäivien hankinnoilla.

”Olemme todella iloisia ja kiitollisia tästä lahjoituksesta! Elviiran väki on pyrkinyt yhdessä löytämään arjessa parhaiten hyödyttäviä ja pitkäkestoisia käyttökohteita erityisesti asukasnäkökulmaa korostaen,” kertoo Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

”Töysän Säästöpankkisäätiö on yksi Oma Säästöpankki Oyj:n omistajista. Säätiön tavoite on edistää säästämistä, tukea kotiseutuamme ja vaalia paikallisesti tärkeitä pankkiperinteitä. Tavoitteidemme saavuttamiseksi myönnämme avustuksia ja apurahoja”, kertovat säätiön edustajat Irja Koski ja Arto Ulvo.

”Olemme todella iloisia Oma Säästöpankissa, että Töysän Säästöpankkisäätiö on päättänyt antaa avustusta pankin synnyinsijoille Töysään ja ikäihmisille. Oma Säästöpankin lähimmät konttorit sijaitsevat nykyisin Tuurissa ja Ähtärissä. Haluamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua lähellä ja läsnä, mikä asiakkaille näkyy laajoina aukioloaikoina, päivittäispalveluina ilman ajanvarausta sekä monipuolisina digitaalisina palvelukanavina”, kertoo konttorinjohtaja Tuula Mäntylä.

Töysän Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen Oma Säästöpankin konttoreiden Alajärven, Alavuden, Hyllykallion, Tuurin ja Ähtärin toiminta-alueella sekä alueiden elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen.

kuva

Avustuksen luovuttamistilaisuudessa olivat mukana (kuvassa oikealta vasemmalle) Töysän Säästöpankkisäätiöstä Arto Ulvo ja Irja Koski, Oma Säästöpankista Tuula Mäntylä sekä Kuusiolinna terveys Oy:sta Juha Viitasaari, Raija Pitkäaho ja Kirsi Ylinen.

Kuva2

Avustuksella hankittiin muun muassa rullallisia ja kahvallisia tuoleja sekä eri asukastarpeen mukaan valittuja eri korkuisia pöytiä, lepotuoleja sekä lehtiä ja muuta virikettä yksikön arkeen.