22.12. Koronanäytteiden DRIVE-IN näytteenottopiste loppuu 31.12.2022

Kuusiolinnan Drive-In Covid19-näytteenotto päättyy terveysasemilla 31.12.2022.

PCR-näytteitä otetaan vain kliinisen oirekuvan perusteella, perustuen hoidon tarpeellisuuteen ja TAYS-erva-alueen linjaukseen. Linjauksen mukaan pelkkää tartuntatautipäivärahaa varten ei Covid-näytteitä oteta.

Väliaikainen lakimuutos tartuntatautitodistuksen kirjoittamisesta PCR-testillä varmennetun covidtaudin tapauksessa päättyy vuoden 2022 loppuun.

1.1.2023 lähtien Kelan tartuntatautipäivärahan hakuaika lyhenee nykyisestä 6 kuukaudesta 2 kuukauteen.

Sairauspoissaoloja varten tarvittavat todistukset hoidetaan ensisijaisesti oman työterveyshuollon kautta A-todistuksella.

Marjo Ala-Salmi
Terveyspalveluiden vastuulääkäri
20.12.2022