Asiakasmaksulaki muuttuu 1.7.2021 alkaen

Muutos sisältää muun muassa seuraavaa: käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä terveydenhuollon vastaanotoista 1.7.2021 lukien saa periä maksun yli 18 -vuotiaalta, vaikka varsinainen palvelu on maksuton mukaan lukien opiskelijaterveydenhuolto, äitiysneuvonta, hoitajanvastaanotto ja laboratoriotoiminta.

Maksukatosta löytyy tarkempaa tietoa asiakasmaksulain 6§. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun (seurantajakso kalenterivuosi). Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai - palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun myös maksukaton täytyttyä.

Lue lisää aiheesta KuusSoten sivuilta.