EU:n koronarokotustodistus Omakanta-palvelusta

EU-asetus EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta tulee voimaan 1.7.2021. Asetuksen tavoitteena on edistää turvallista ja terveellistä vapaata liikkuvuutta EU-alueella. EU:n koronatodistus sisältää todistukset annetuista rokotuksista, laboratoriotutkimuksien tuloksista sekä sairastetusta koronavirustaudista. Asetuksessa määritellään tiedot, joita kussakin todistuksessa tulee olla, sekä varmenne, jolla todistusten oikeellisuus voidaan digitaalisesti tarkistaa. Todistuksen voi esittää mobiililaitteen näytöltä tai paperille tulostettuna.

Suomessa EU:n koronatodistukset tulevat saataville Omakanta-palveluun. Jotta todistusten antaminen Omakanta-palvelun kautta olisi mahdollista, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi asetuksen (416/2021), joka tuli voimaan 25.5.2021. Omakanta-palvelun kansallinen koronarokotustodistus otettiin asetuksen nojalla käyttöön 26.5.2021. Kansallisen koronarokotustodistuksen tilalle tulee 22.6.2021 alkaen EU:n yhteinen koronarokotustodistus ja muut EU:n koronatodistukset valmistuvat Omakanta-palveluun heinäkuussa. Omakanta-palvelun kansallinen rokotustodistus sekä EU:n yhteinen koronatodistus ovat suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä.

Omakanta-palvelun koronatodistus voidaan tulostaa ja antaa terveydenhuollosta. Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) mukaan rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus annetusta rokotuksesta. EU-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada todistus sähköisenä tai paperilla. Lähtökohtaisesti jokainen näyttää tai tulostaa koronatodistuksen Omakanta-palvelusta itse. Lisäksi toisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakanta-palvelua tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, saavat todistuksen terveydenhuollosta. Tällaisia henkilöitä ovat mm. henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. Terveydenhuollossa EU-koronatodistus tulostetaan potilastietojärjestelmästä, joka hakee todistuksen tiedot Kanta-palvelusta. Tulostaminen voidaan tehdä asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta Omakanta-palvelusta.

Lue lisää aiheesta www.stm.fi