THL:n FinLapset kyselytutkimus 2020

Mitä perheellesi kuuluu? FinLapset –tutkimuksen vauvaperheille suunnattu kysely kerää tietoa perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista.

THL kutsuu tutkimukseen Suomessa asuvia vanhempia, joilla on noin 3–6 kuukauden ikäinen vauva vuonna 2020. Vanhempia lähestytään postitse helmi-lokakuun 2020 välisenä aikana. Vastaathan kyselyyn.

Tutkimuksessa kysytään näkemyksiäsi vanhemmuudesta, perhe-elämästä, tuen tarpeista ja palvelukokemuksista.

Osallistumalla tutkimukseen voit vaikuttaa siihen, että lapset ja lapsiperheet saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan. Vastaaminen on tärkeää, jotta tulokset kuvaavat kattavasti kaikkien vauvaperheiden hyvinvointia.

Tulokset julkaistaan THL:n sähköisessä tulospalvelussa, jossa ne hyödyttävät laajaa käyttäjäkuntaa. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Lisätietoa thl.fi/finlapset/vauvat