Ikätorit ja palveluohjaus

Ikätoreilla kuntalaiset saavat tietoa yli 65-vuotiaiden palveluista, etuuksista ja virkistysmahdollisuuksista. Ikätorit toimivat yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Tapaamiset ajanvarauksella palveluohjaajilta.

Palveluohjaajat neuvovat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan kaikessa ikäihmisten palveluihin liittyvissä asioissa. He tekevät palvelutarpeen kartoituksia uusille asiakkaille, hoitavat omaishoidon tukiasioita sekä ottavat vastaan asumispalveluhakemuksia.

Sosiaaliohjaajat auttavat osastojen potilaita sosiaalisissa ongelmissa, kartoittavat kotiuttamista varten kotona selviytymistä ja auttavat Kelan etuuksien hakemisessa.

Ikäihmisten neuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaelin. Neuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän verkkosivuilta.

Ikätorit

Alavus

Vääpelinkuja 1 A 6, 63300 Alavus (entinen Viishovi)
Palveluohjaaja Johanna Mustalahti, puh. 040 554 9524

Kuortane

Keskustie 48 A 7, 63100 Kuortane
Palveluohjaaja Terttu Happonen, puh. 044 550 1858

Soini

Ähtärintie 6, 63800 Soini
Palveluohjaaja Hilkka Palomäki, puh. 040 547 4904

Ähtäri

Sairaalantie 6, 63700 Ähtäri (käynti Koulutie 12 C:n kautta)
Palveluohjaaja Teija Hautala, puh. 040 653 0009

Sosiaaliohjaajat ja kotiutushoitajat

Sosiaaliohjaaja, kotiutushoitaja Alavus, Kuortane
Salmentie 10, 63300 Alavus
Sanna Siltala, puh. 040 567 1879

Kotiutushoitaja, Alavus, Kuortane
Outi Haapala, puh. 040 657 8413

Sosiaaliohjaaja, Ähtäri
Sairaalantie 6, 63700 Ähtäri (käynti Koulutie 14:n kautta)
Laura Ylimäki, puh. 040 133 8179