Palvelujen odotusajat

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on saanut hakemansa palvelut.

Kuusiolinna Terveys Oy:n ikäihmisten palveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.2017–30.06.2017:

Palvelutarpeen arviointi
kiireellisissä 1 arkipäivä
kiireettömissä 7 arkipäivän sisällä

Omaishoidon tuen asioissa yhteydenotto
7 vuorokauden sisällä

Omaishoidon tuen myöntäminen
0-1 kuukautta

Kotihoidon palvelut
3-4 arkipäivän sisällä
kiireellinen kotihoito 1-2 arkipäivän sisällä

Palveluasuminen
8 kuukautta

Ympärivuorokautinen hoiva
1–16 kuukautta