Kelan kuntoutus

Kuntoutuskeskus Otsonlinna toteuttaa Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä moniammatillista yksilökuntoutusta aikuisille neurologisille asiakkaille. Otsonlinna toteuttaa myös Kelan järjestämiä kuntoutuskursseja sekä fysio- ja allasterapiaa.

Aikuisten neurologinen kuntoutus

Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, joilla on neurologinen sairaus tai muu sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan neurologisen yksilökuntoutuksen tarve.

Yksilökuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti. Sen pituus on yleensä 18 arkipäivää. Yksilökuntoutus voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena tai tarkoituksenmukaisesti jaksotettuna.

Hakumenettely

Sinulla on oikeus Kelan järjestämään vaativaan moniammatilliseen yksilökuntoutukseen, jos sairauteesi tai vammaasi liittyy rajoitteita, jotka vaikeuttavat huomattavasti arjen sujumista. Kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka tekee sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa.

Kuntoutuksesta vastaa kuntoutustarpeesi mukainen moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua esimerkiksi neurologi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja psykologi. Myös omainen voi osallistua kuntoutukseen.

Lisätietoa kuntoutukseen hakeutumisesta löydät osoitteesta: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Matkakorvauksia ja kuntoutusrahaa voi hakea Kelalta.

Tulosta esite
Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

Kuntoutuskurssit

Kuntoutuskeskus Otsonlinna toimii palveluntuottajana Kelan järjestämien tuki- ja liikuntaelin sairauksien ja ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskursseilla.

TULES-kurssit

Kurssit ovat tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja opiskelijoille sekä työelämästä poissaoleville, joilla on selän, niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus. Oireilu on jatkunut yli 3 kuukautta, ja se aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjessa, opiskeluissa tai työssä. Kuntoutuja hyötyy moniammatillisesta aktivoivasta kuntoutuksesta ja hän on motivoitunut elämäntapamuutokseen sekä oman työ-, opiskelu- tai toimintakyvyn parantamiseen.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kurssi kestää 15 vuorokautta, joka jatketaan kolmeen 5 vuorokauden jaksoon. Kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen jakson alkua ja 2-4 seurantayhteydenottoa kuntoutusjaksojen jälkeen. Jakson ohjelma sisältää ryhmämuotoista toimintaa sekä ammattilaisten haastatteluja, tutkimuksia sekä keskusteluja. Välitehtävien avulla kuntoutumista tuetaan jatkumaan kuntoutujan omassa arjessa.
Kurssille voi osallistua 10 kuntoutujaa.

Hakeminen Keskustele lääkärillesi kanssa kuntoutustarpeestasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka liitetään kuntoutushakemukseen. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.
Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista
Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Tulosta esite
TULES-kurssi

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

IKKU-kurssit

Kurssi on tarkoitettu yli 68-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville henkilöille, joiden sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve ja joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen. Kurssilla opitaan ymmärtämään toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistamaan omat vahvuudet ja hyödyntämään niitä arjessa. Kurssilla saatu vertaistuki auttaa käsittelemään omaa ikääntymistä ja elämäntilannetta.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kuntoutus toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa noin kymmenen kuukauden aikana. Kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua, kotikäynti jaksojen välissä sekä kuntoutusjaksojen jälkeen 2–4 seurantayhteydenottoa. Kurssille voi osallistua 10 kuntoutujaa.

Hakeminen
Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutustarpeestasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka liitetään kuntoutushakemukseen. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan. Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien numerot ja ajankohdat

77456 IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille
14.09- 18.9.2020 ja 11.01 – 15.01.2021

77457 IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille
12.10 – 16.10.2020 ja 18.01 – 22.01.2021

77458 IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille
19.10 – 23.10.2020 ja 01.02 – 05.02.2021

77459 IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille
16.11- 20.11.2020 ja 15.02 – 19.02.2021

77460 IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille
14.12 – 18.12.2020 ja 15.03 – 19.03.2021

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Tulosta esite
IKKU-kurssi

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908.

Fysio- ja allasterapiat

Kuntoutuskeskus Otsonlinna toimii palveluntuottajana Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiassa. Terapiamuotoja ovat fysioterapia, allasterapia ja aikuisten allasterapiaryhmä.

Terapiaa toteuttavat fysioterapeutit, joilla on pitkä työkokemus muun muassa AVH-, Parkinson-, reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden asiakkaiden fysio- ja allasterapiasta. Fysioterapeutit ovat täydennyskouluttautuneet neurologiseen fysioterapiaan, tuki- ja liikuntaelinsairaiden fysioterapiaan, allasterapiaan ja kinestetiikkaan.

Kuntoutuskeskus Otsonlinnan terapia- ja allastilat ovat avarat ja esteettömät. Nykyaikaiset laitteet mahdollistavat monipuolisen terapian. Käytössä ovat muun muassa älykuntosali, painokevennetty kävelylaitteisto, dynaamisen tasapainoharjoittelun mahdollistava seisomateline ja tasapainon mittauslaitteisto. Terapia-altaassa on hissinosturi. Kelan kuntoutus 1

Voit olla oikeutettu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Lisätietoa Kelan järjestämästä ja rahoittamasta kuntoutuksesta sekä kuntoutujan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista, löydät Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/
Sivustolta löydät myös etuuskohtaiset palvelunumerot https://www.kela.fi/palvelunumerot
ja Kelan toimistojen osoitteet https://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908