Asiakasmaksut

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä päättää Kuusiokuntien alueella perittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Asiakasmaksujen suuruudesta päätetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992) säädetyissä rajoissa. Niistä palveluista, joista ei säädetä laissa, kuntayhtymä päättää itsenäisesti.

Kuussoten verkkosivuilta löydät vahvistetut asiakasmaksut.