Tietopyynnöt

Asiakas- ja potilasasiakirjojen pyyntölomakkeet ja muistutuslomakkeet löytyvät rekisterinpitäjänä toimivan Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sivuilta kuussote.fi.