Perhepalvelut

Perhepalveluiden kokonaisuus käsittää perheneuvonnan, asiantuntija- ja terapiapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tehostetun perhetyön sekä perhekuntoutuksen.

Palvelupäällikkö
Anita Mäkelä
puh. 044 550 2806

Asiantuntija- ja terapiapalvelut sekä perheneuvonta (Osviitta)

Osviitta

Osviitassa toimii Kuusiolinnan moniammatillinen työryhmä, jonka jäsenet edustavat psykologian, sosiaalityön, puheterapian ja toimintaterapian asiantuntemusta. Työyksikköön kuuluu sekä yksilö- että perheterapiakoulutettuja työntekijöitä. Yksiköllä on käytettävissä konsultoiva lääkäri. Osviitan palveluiden puoleen voit kääntyä kun tarvitset perheneuvontaa, olet huolissasi lapsestasi, perheestäsi, parisuhteestasi tai itsestäsi. Psyykkisen hyvinvoinnin tukena nuorille toimivat "merkkarit".

Osviitta tarjoaa apua perhesuhteisiin, lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen tai kasvatukseen liittyviin asioihin ja antaa psykologista neuvontaa ja tukea elämän kriisitilanteissa sekä päihde- tai riippuvuusongelmissa. Yksiköstä saa puhe- ja toimintaterapiaa sekä kuntoutusohjausta. Osviitta palvelee lapsia, nuoria, aikuisia, pariskuntia ja perheitä.

Osviitan palvelut

-Perheneuvonta ja terapeuttiset tukipalvelut
-Psykologipalvelut
-Päihdetyö
-Puheterapia
-Toimintaterapia
-Merkkaritoiminta (nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tuki)
-Kuntoutusohjaus ja neuropsykiatrinen valmennus

Asiakasvastaanottojen lisäksi Osviitta tarjoaa konsultaatio- ja asiantuntija-apua. Vastaanottoajan voi varata suoraan työntekijöiltä. Alavuden työryhmä vastaa lähinnä Alavuden ja Kuortaneen toimialueesta ja Ähtärin työryhmä Ähtärin ja Soinin toimialueesta.

Esite Kuntoutustyöryhmätoiminta Osviitassa

Alavus

Salmentie 10, 63300 Alavus

Osastonsihteeri Katja Pitkänen, puh. 044 550 2816
Psykologi Ritva Ala-Kaarre, puh. 040 137 1497
Psykologi Anita Mäkelä, puh. 044 550 2806
Psykologi Anna Nelimarkka, puh. 040 198 5289
Psykologi Kirsi Sepänmaa, puh. 040 1371 436
Perheterapeutti Tiina Pollari, puh. 040 1338 126
Perheneuvoja/päihdetyöntekijä Marita Mäntyniemi-Koivisto, puh. 0400 614 690
Sosiaaliohjaaja, päihdetyöntekijä Emilia Huhtala, puh. 040 5456 831
Puheterapeutti Marjo Koliini, puh. 0400 583 623 (toimivapaalla)
Toimintaterapeutti Annika Kettunen, puh. 040 1371 522
Toimintaterapeutti Tarja Pynttäri, puh. 040 5645 711
Kuntoutusohjaaja Heli Aro puh. 040 185 8212
Sairaanhoitaja, "merkkari" Elina Peurala, puh. 040 1371 530
Kuntoutusohjaaja Jaana Rintala, puh. 044 550 1482

Ähtäri

Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri

Osastonsihteeri Raila Asiala, puh. 040 768 9190 ti-to klo 9-15
Psykologi Aila Joensuu, puh. 040 8258 297 (toimivapaalla)
Psykologi Anna Katajamäki, puh. 044 5502 808 (toimivapaalla)
Perheneuvoja Jaana Rasi, puh. 044 5501 227
Sosiaaliohjaaja Tuomo Koivula, puh. 040 7400 197
Toimintaterapeutti Tarja Pynttäri, puh. 040 5645 711
Kuntoutusohjaaja Heli Aro puh. 040 185 8212
Sairaanhoitaja, "merkkari" Marko Puttonen, puh. 040 6749 363

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola sekä lastenneuvola

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen sekä koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Perhesuunnitteluneuvolan palvelut kattavat raskauden ehkäisyn, lapsettomuuden tutkimisen ja hoidon sekä raskauden keskeytykseen liittyvän neuvonnan ja seksitautien ehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua, kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. Lastenneuvolatyön tehtävänä on vanhemmuuden tukeminen, lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy.

Palveluvastaava
Kirsi Haveri
Puh. 040 830 6895

Toimintaohjelmat:
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma sekä naisten joukkotarkastukset
Äitiysneuvolan toimintaohjelma
Lastenneuvolatyön toimintaohjelma

Neuvolan lomakkeita, joita voit ennakkoon täyttää:
Arjen voimavarat lapsiperheessä
Päihteiden ja lääkkeiden käytön kartoitus
4vuotisneuvolan kysely vanhemmille

Ohjeita:
Päätäin hoito-ohje koteihin
Kihomatotartunnan hoito
Syyhyn hoito-ohje koteihin

Papa-seulonnat:
Kohdunkaulan syövän seulontaan eli Papa-kokeeseen kutsutaan 25-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Asiakas saa kotiin kutsukirjeen, jossa on ohjeet ajanvarauksen tekemiseksi. Asiakas voi varata tutkimusajan sähköisesti Hyvis.fi sivujen kautta
tai puhelimitse puh. 040 186 4988 ma-pe klo 12-13.

Neuvolat

Alavus
Salmentie 10, 63300 Alavus

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 128 1604

Voit varata ajan ehkäisyn aloitus- ja kontrollikäynnille myös Hyvis.fi sivujen kautta alueen jokaiseen neuvolaan.

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 128 1601 tai 040 128 1608

Kuortane
Keskustie 55, 63100 Kuortane

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 741 5372

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 044 550 2759

Soini
Ähtärintie 6, 63800 Soini

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma - pe klo 12 - 13
Puh. 040 186 4988

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma - pe klo 8 - 9
Puh. 040 518 1233
Huoltajana voit varata lapsellesi ajan 2-6-vuotisneuvolan määräaikaistarkastukseen Hyvis.fi sivujen kautta. Pilottikokeilu Soinin ja Ähtärin neuvolassa.

Töysä
Senioritie 4, 63600 Töysä

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 741 5372

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
12.8.2019 alkaen ma - pe klo 12-13
Puh. 040 741 0824

Ähtäri
Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 12 – 13
Puh. 040 519 8725

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – to klo 12 – 13
Puh. 040 588 1860
Huoltajana voit varata lapsellesi ajan 2-6-vuotisneuvolan määräaikaistarkastukseen Hyvis.fi sivujen kautta. Pilottikokeilu Soinin ja Ähtärin neuvolassa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoonohjaus.

Toimintaohjelma:
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Ohjeita:
Päätäin hoito-ohje koteihin

Palveluvastaava Kirsi Haveri
Puh. 040 830 6895

Terveydenhoitajat Alavudella

Kirkkomännikkö
Puh. 040 766 7744

Asema, Luovi, Länsipuoli, Jami, Sulkava ja Sääskiniemi
Puh. 040 544 0274

Alavuden yläaste ja lukio
Puh. 044 550 1987

Hakojärvi, Iivari, Tuuri ja Töysän yläaste
Puh. 040 839 8383

Terveydenhoitajat Kuortaneella

Alvari, Leppälä, Ruona ja Ylijoki
Puh. 040 534 3511

Yhteiskoulu, lukio ja urheiluopisto
Puh. 040 547 5863

Terveydenhoitaja Soini

Soinin yhtenäiskoulu
Puh. 040 183 0537

Terveydenhoitajat Ähtärissä

Myllymäki, Otson koulu
Puh. 0400 66 1841

Yhteiskoulu
Puh. 044 550 1338

Koulutuskeskus Sedu/Lukio
Puh. 040 578 9730

Perhepalveluiden perhetyö

Perhetyöhön lukeutuu lapsiperheiden kotipalvelu, vauvaperhetyö, perhetyö ja perheohjaus. Lisäksi palveluihin kuuluu tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, sijaisperhetoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnot.

Perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa,vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle.
Perhetyö toimii eri tahojen kuten neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä vanhempien luvalla tarjoten apua ja tukea erilaisiin tilanteisiin.

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi perhepalvelukeskus toteuttaa yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Ennaltaehkäisevän perhetyön yhteydenotot
Alavus ja Kuortane
Vastaava perheohjaaja Anniina Aaramaa
puh. 040 516 8039
Soini
Vastaava perhetyöntekijä Tiina Silvonen
puh. 040 505 2092
Ähtäri
Vastaava perheohjaaja Katja Tikkamäki
puh. 040 180 0839

Esite Vauvaperhetyö

Vauvaperhetyön yhteydenotot
Alavus
Perhetyöntekijä Susanna Hietaniemi
puh. 040 546 2971
Perhetyöntekijä Päivi Lehtovaara
puh. 040 545 9258
Ähtäri
Perhetyöntekijä Malla Uusi-Hakimo
puh. 040 656 5218
Soini
Perhetyöntekijä Pirkko Muhonen
puh. 040 551 8315
Kuortane
Perhetyöntekijä Päivi Perälä
puh. 040 543 8826

Yhteydenottopyynnöt tarvittaessa
Toimistotyöntekijä Satu Tonteri
puh. 040 670 6600

Lastensuojeluyksiköt

Lastensuojeluyksikkö Katajalinna
Itä-Peränteentie 1357, 63780 Alastaipale

Palveluvastaava Anne-Mari Saarimäki, puh. 040 647 6678
Ohjaajat 24/7, puh. 040 172 9335
Esite Lastensuojeluyksikkö Katajalinna

Lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa
Koskitie 30 A, 63800 Soini

Palveluvastaava Emilia Uusi-Ranta, puh. 040 569 2487
Ohjaajat 24/7, puh. 040 352 6788
Esite Lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa